ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

تذكر:  شماره پرونده بايد كامل وارد شود.
       شماره پرونده كارشناسان با "/50" آغاز مي شود. به عنوان مثال: 50/1234

درصورت عدم شناسایی شماره پرونده و کد ملی اعداد را به صورت لاتین وارد نمایید.
راهنمای ثبت نام کارت شناسایی

شماره پرونده:
 


 
 
كدملي:
 

 
 


مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
واحد آمار و انفورماتیک